Villkor och föreskrifter

Genom att klick på "Slutför köp" eller inbetalning via Swish eller bankgiro lämnar du ditt godkännande till Nina Nurses köpevillkor och samtycke till den behandling eller tjänst du beställt samt ger Nina Nurse tillstånd att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Nina Nurse använder personuppgifterna för att utföra och dokumentera kunds provtagning och testresultat eller behandling samt uppföljning av behandling. Personuppgifterna används även för journalföring samt för att kunna utföra intyg på provsvar samt för fakturering och bokföring. Vid er beställning och bokning av våra tjänster "PCR-test" samtycker ni till att ert prov kan kommas att sparas enligt "Biobankslagen".
I de fall ni ej samtycker till det kan vi fortfarande utföra testet men ni behöver meddela oss detta innan provtagningen. Läs mer om "Biobankslagen" på www.1177.se

Betalning:

Sker huvudsakligen via Timecenter. I menyn "Hem" klickar ni på:  "BOKA TID HÄR" eller via vår "Webbshop".  

När ni beställt reseintyg via  Swish behöver ni ange "Reseintyg" i meddelande rutan. 
För "brådskande intyg" beställda efter kl 18:00 där intyget behöver vara klart innan kl 10 nästkommande dag utgår extra avgift 250:-. Betala in 599:- med swish och ange i meddelande rutan: "Brådskande intyg”. Har du redan bokat intyg via Timecenter och märker att det blir brådskande swishar du oss 250:-. Ange ”brådskande” i meddelandet i Swish. 

Betalning via swish för PCR-Test ska ske direkt eller senast 2 dagar innan bokad tid för att behålla er bokning. Betalning PCR inklusive reseintyg 1999:-. Ange "PCR-test" i meddelande i Swish, tack. Pris för reseintyg är inklusive moms. PCR-test är momsfritt. 

Avbokningsregler och villkor

Vid avbokning av PCR-test efter genomförd bokning återbetalas ej hela beloppet, se längre ned under "Ansvar och avbokningsregler". Vid genomförd provtagning gäller ingen ångerrätt eller återbetalning. 

Juridiskt

Vi har Specialistsjuksköterska som skriver frisk- och reseintyg utefter av läkare bedömda provsvar vilket är i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller och enligt socialstyrelsens föreskrifter. Nina Nurse använder sig enbart av laboratorium som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Information om laboratoriet finns längre ner i länkar. I de fall det krävs underskrift av läkare för ert resmål eller t.ex. företag så har vi vår medicinsk ansvarige läkare som utför detta. 

Ansvar- och avbokningsregler:

Vid genomförd bokning via Timecenter eller betalning via swish av reseintyg gäller ingen ångerrätt eller återbetalning vid avbokning senare än 24 h . 

Vid avbokning av PCR-test tidigare än 24 h återbetalas hela beloppet, vid avbokning senare än 24 h debiteras kund  50% av priset för beställd tjänst för administrativa kostnader, resterande belopp återbetalas nästkommande vardag. För företag eller grupper över 10 personer gäller särskilda avbokningsregler, dessa bifogar vi er vid aktuell bokningsförfrågan.

Vid redan genomförd provtagning gäller ingen ångerrätt eller rätt till återbetalning. Pris för reseintyg är inklusive moms. PCR-test är momsfritt

Nina Nurse AB kan återkalla och avboka ert PCR-test innan eller vid provtagningen, i de fall det rör sig om olämpligt uppträdande från kund, ogiltig ID-handling eller vid akut sjukdom hos personal för Nina Nurse AB. Kund återbetalas för betald tjänst enligt samma villkor som ovan "Ansvar-och avbokningsregler" dock sker full återbetalning i de fall Nina Nurse har avbokat kund pga sjukdom hos anställd vid Nina Nurse AB. 

Integritet

Genom er betalning och signering av dokument för beställning av Reseintyg och/eller PCR-test samtycker ni till att vi använder era personuppgifter för att kunna journalföra, hantera och utföra provtagning, analys och utfärdande av ert reseintyg. Era persondata sparas endast för det ändamålet samt för vår fakturering och bokföring.

Ansvar:

Det åligger er som kund att kontrollera och följa de regler och bestämmelser som gäller i respektive land, i de fall reseintyget ska utformas på särskild sätt ansvarar ni som kund att ange det vid beställningen av reseintyg. Naturligtvis är vi uppdaterade och hjälper er med detta men det är ni som kund som bär ytterst ansvar känna till vad som gäller för just ert resemål/ändamål, se länk längre ned till ambassadens reseinformation.