Villkor och föreskrifter

Genom att klick på "Slutför köp" eller inbetalning via Swish eller bankgiro lämnar du ditt godkännande till Nina Nurses köpevillkor och samtycke till den behandling eller tjänst du beställt samt ger Nina Nurse tillstånd att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Nina Nurse använder personuppgifterna för att utföra och dokumentera kunds provtagning och testresultat eller behandling samt uppföljning av behandling. Personuppgifterna används även för journalföring samt för att kunna utföra intyg på provsvar samt för fakturering och bokföring. Vid er beställning och bokning av våra tjänster "PCR-test" samtycker ni till att ert prov kan kommas att sparas enligt "Biobankslagen".
I de fall ni ej samtycker till det kan vi fortfarande utföra testet men ni behöver meddela oss detta innan provtagningen. Läs mer om "Biobankslagen" på www.1177.se

Betalning:

Sker huvudsakligen via Timecenter. I menyn "Hem" klickar ni på:  "BOKA TID HÄR" eller via vår "Webbshop".  

När ni beställt reseintyg via Swish behöver ni ange "Reseintyg" i meddelande rutan. 
För "brådskande intyg" (denna text gäller vid beställning av enbart reseintyg) beställda efter kl 16:00 där intyget behöver vara klart innan kl 10 nästkommande dag utgår extra avgift 250:-. Betala in 599:- med swish och ange i meddelande rutan: "Brådskande intyg”. Har du redan bokat intyg via Timecenter och märker att det blir brådskande swishar du oss 250:-. Ange ”brådskande” i meddelandet i Swish. Ni måste sms oss i dessa fall att ert ärende har blivit brådskande.

Betalning via swish för PCR-Test ska ske direkt eller senast 2 dagar innan bokad tid för att behålla er bokning. Betalning PCR inklusive reseintyg 1999:-. Ange "PCR-test" i meddelande i Swish, tack. Pris för reseintyg är inklusive moms. PCR-test är momsfritt. 

Vilka kan beställa ett reseintyg?

Ni som utfört ett PCR-test eller antikroppstest hos godkänd vårdgivare som använder sig av ett ackrediterat laboratorium godkända av Folkhälsomyndigheten kan beställa reseintyg hos Nina Nurse. Ni måste kunna uppvisa ett laboratorie svar med utförd analys, provtagningsdatum och tid samt ert personnummer. Detta ska ni bifoga i det digitala dokument ni erhåller av oss.   

Vi skriver EJ intyg på 1177 PCR- tester som medvetet utförts utan symtom. 1177 "gratis tester" skall enbart nyttjas av individer med tydliga symtom. I de fall ni behövt ta ett PCR test via 1177 pga förkylningssymtom och det visar sig vara negativt är ni välkomna boka ett reseintyg / friskintyg hos oss. Information om symtom: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/

Avbokningsregler och villkor

Vid avbokning av PCR-test och övriga tjänster före 24 timmar innan bokad tid/tjänst återbetalas hela beloppet. Avbokning sker via den bokningsbekräftelse ni fick vid er bokning, via mail. 

Undantag avbokningsregler: Vid avbokning senare än 48 h den 23/12-20 och den 1-2/1-21 kommer full debitering krävas trots att systemet visar avbokningsregler på 24 h. Detta har ni som kund skyldighet att följa och genom er bokning och betalning i Timecenter eller via Swish har ni som kund godkänt denna särskilda bokningsregel för 23/12-20 och 1-2/1-21. 

Vid problem med avbokning tag kontakt med kundtjänst för Timecenter, ni har deras nummer i er bokning.  

För övriga villkor läs längre ned, under "Ansvar och avbokningsregler". 

Juridiskt

Vi har Specialistsjuksköterska som skriver frisk- och reseintyg utefter av läkare bedömda provsvar vilket är i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller och enligt socialstyrelsens föreskrifter. Nina Nurse använder sig enbart av laboratorium som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Information om laboratoriet finns längre ner i länkar. I de fall det krävs underskrift av läkare för ert resmål eller t.ex. företag så har vi vår medicinsk ansvarige läkare som utför detta. 

Ansvar- och avbokningsregler:

Vid genomförd bokning via Timecenter eller via bokning per sms/samtal/mail gäller ingen ångerrätt eller återbetalning vid avbokning senare än 24 h. Gäller samtliga tjänster. Undantaget 23/12-20 och 1-2/1-21 enligt ovan. 

Vid avbokning av PCR-test tidigare än 24 h återbetalas hela beloppet, vid avbokning senare än 24 h sker ingen återbetalning och ingen ångerrätt gäller. För företag eller grupper över 10 personer gäller särskilda avbokningsregler, dessa bifogar vi er vid er bokningsförfrågan.

Nina Nurse AB kan återkalla och avboka PCR-test och reseintyg i de fall det rör sig om olämpligt uppträdande från kund, ogiltig ID-handling, ogiltiga provsvar eller vid akut sjukdom hos personal för Nina Nurse AB. Återbetalning sker enligt ordinarie avbokningsregler med undantag för redan utskickade dokument såsom reseintyg, dessa återbetalas icke pga administrativa kostnader. 

Vid sjukdom hos Nina Nurse AB
Kund återbetalas för betald tjänst enligt samma villkor som ovan "Ansvar-och avbokningsregler" dock sker full återbetalning i de fall Nina Nurse har avbokat kund pga sjukdom hos anställd vid Nina Nurse AB. 

Undantag avbokningsregler:

PCR test bokade 23/12-20 och den 1-2/1-21 gäller 48 h avbokningsregel; betyder att avbokning senare än 48 h debiteras er. Detta trots att det står 24 h i bokningsregler i Timecenter och återbetalning sker om ni trots denna undantagsregel avbokar senare än 48 h. Ni skall alltså EJ avboka om det är mindre än 48 h till er bokade tid. I de fall ni ändå avbokar senare än 48 h skickas faktura separat till er med full debitering för bokad tjänst. Detta undantag i våra avbokningsregler har ni som kund godkänt genom att fullfölja er bokning. 

Integritet

Genom er betalning och signering av dokument för beställning av Reseintyg och/eller PCR-test samtycker ni till att vi använder era personuppgifter för att kunna journalföra, hantera och utföra provtagning, analys och utfärdande av ert reseintyg. Era persondata sparas endast för det ändamålet samt för vår fakturering och bokföring.

Garanti provsvar

Vi garanterar våra kunder ett provsvar dagen efter provtagningen ca kl 18-23. I de fall det uppstår förseningar eller utebliva analyser som beror på antigen akut sjukdom hos personal för Nina Nurse AB, problem med transporten såsom trafikolycka eller skadat emballage eller tekniska problem på laboratoriet står Nina Nurse ej till ansvar för eventuella förseningar av provsvar eller merkostnader för kund. Vi på Nina Nurse har aldrig varit med om det men i de fall det skulle uppstå gör vi vårt yttersta för att hitta snabba lösningar för våra kunder.  

Reseintyg

För er som beställer ett reseintyg där ni redan har ett provsvar gäller att provet har tagits på korrekt, lagligt sätt och att ni kan uppvisa giltig legitimation/pass samt ett journalblad med synligt ID märkning, datum för provtagning och provsvar.  Självtest är ej godkända av Folkhälsomyndigheten och därmed inget vi kan skriva intyg på. 

Ansvar:

Det åligger er som kund att kontrollera och följa de regler och bestämmelser som gäller i respektive land, i de fall reseintyget ska utformas på särskild sätt ansvarar ni som kund att ange det vid beställningen av reseintyg. Naturligtvis är vi uppdaterade och hjälper er med detta men det är ni som kund som bär ytterst ansvar känna till vad som gäller för just ert resemål/ändamål, se länk längre ned till ambassadens reseinformation.